Leasing af vores maskiner

Fordele med SAMZON Leasing

Samzon Leasing byder på en lang række fordele og er et rigtigt godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital.

En Leasing aftale med SAMZON giver dig:

 • Op til 100% finansiering.
 • Frigørelse af driftskapital, som kan bruges til andre formål.
 • Binder ikke virksomhedens øvrige pantsikkerhed, fordi vi ejer udstyret.
 • Enkel budgettering og regnskabsføring, denne leasingydelse udgiftsføres i sin helhed.
 • Bedre likviditet. Leasingydelserne fordeles over den tid, udstyret benyttes og genererer indtastning.
 • Finansiel spredning.
 • Nedskrivning af udstyret i takt med udstyrets værdiforringelse.
 • Fleksibel. Leasingydelserne kan tilpasses indtægterne, f.eks. ved sæsonsvingninger.
 • Muliggør regelmæssig udskiftning af forældet eller nedslidt maskine til ny opdateret version.
 • Bedre forholdstal i balancen, efter leasingudstyret normalt ikke aktiveres i regnskabet.
 • Fuld brugsret af maskine. Det er brugsretten og ikke ejendomsretten, som danner grundlag for indtægter og overskud.

 

Din virksomhed disponerer over maskinen mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode. Leasingperioden for udstyr er typisk 3 til 7 år, afhængig af type af udstyr, og hvad du som kunde ønsker, så længe det står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Informationsformular

Er du usikker på, hvilken løsning, der bedst passer dine behov? Så udfyld formularen, og vi vil give dig et skræddersyet tilbud baseret på den indtastede information.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev